Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Aldona Piwko

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur semestr letni 2023/2024
Proszę o wcześniejsze umawianie się za pomocą e-mail: a.piwko@vistula.edu.pl
Można zaproponować inny termin.
środa 11.15-12.15 online MS Teams, link poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY0NmI5MTUtZTQ5Ny00ZDJkLWE0ZWQtZDQ0ODllNzBhMWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224a6735d2-6cc4-4009-840e-63ca13d77e3d%22%7d

Zainteresowania

- islam w krajach Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, Maghrebu, Kaukazu, Azji Centralnej

- muzułmanie w Unii Europejskiej:

- działalność ISIS,

- migracje z obszaru MENA do UE,

- społeczno-gospodarcza sytuacja państw Zatoki Perskiej,

- komunikacja międzykulturowa z przedstawicielami islamu,

- komunikacja w świecie cyfrowym;

- terroryzm muzułmański

- islamofobia

- współczesne kryzysy i konflikty

- religia i kultura w stosunkach międzynarodowych

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Aldona
Nazwisko
Piwko
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)