Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Ernest Brzozowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Wtorki godz. 18:50 - 19:20

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIwZTliYmYtN2Y5MS00MTQwLThjM2EtM2RlYTliMDQzZDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2273929d72-468e-42a1-946d-62e9c19b7619%22%7d

Zainteresowania

W działalności naukowej zajmuje się rozwojem konstrukcji i technologii tranzystorów mocy na podłożach z azotku galu oraz węglika krzemu. Ponadto prowadzi badania nowych kryształów piezoelektrycznych pod kątem zastosowań w podzespołach i czujnikach z falami ultradźwiękowymi.
Jest autorem 18 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz 2 patentów.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Ernest
Nazwisko
Brzozowski
Stopnie i tytuły
dr inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)