Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Dariusz Bryl

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Wykładowca oraz współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

środa godzina 20-21.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU5NGRjZGMtZGMwYi00ZWNkLWFhNDYtYTM4OWExNWUzNmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22a16d88d3-abc6-4f77-ad48-4e8dd89fda81%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Dariusz
Nazwisko
Bryl
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)