Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Magdalena Kaczkowska-Serafińska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Koordynator ds. Współpracy z zagranicą w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

czwartki 9:30-10:10
Teams, link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UwMDlmMmUtYWJjNC00MDk3LWI3OGItODZmMDA3Y2QxNGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%227b1ed24a-c59b-4437-925b-32c123e210fd%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Kaczkowska-Serafińska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)