Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Anna Rękawek

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 zapraszam na konsultacje w poniedziałki w godzinach 17:00 - 18:00.
Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY4MGJmNGEtMGJiYi00ZDVlLTg0NDUtYjlhNjFiYzdmZTZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22032f7fc6-d761-4e4a-ae85-f886334aab6e%22%7d

W poniedziałek 11 grudnia konsultacje są odwołane.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna
Nazwisko
Rękawek
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)