Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Monika Różycka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik oraz współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxNGVlOTQtYTE0NS00OWUzLThlMjktMmYyNjU5YjJkNWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%220a984455-d1fb-45f1-9b53-8c680c602701%22%7d

W dniach 2.11.2021; 16.11,2021 ; 30.11.2021; 14.12.2021; 21.12.2021; 18.01.2022; 01.02.2022; 15.02.2022; 01.03.2022; 14.03.2022;28.03.2022;11.04.2022;25.04.2022;09.05.2022 w godzinach 19:00-20:00

Zainteresowania

Rachunkowość podatkowa MŚP

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Monika
Nazwisko
Różycka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)