Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Monika Różycka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik oraz współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje semestr letni 2023 na Teams w godzinach 20;00-21;00 terminy ;21.02.2023; 06.03.2023; 20.03.2023; 03.04.2023; 17.04.2023; 15.05.2023; 29.05.2023; 05.06.2023

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg2NTgyNDgtYTQ0Ni00NTcxLTg5YzUtYjYzMWNlNzQ0NWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%220a984455-d1fb-45f1-9b53-8c680c602701%22%7d

Zainteresowania

Rachunkowość podatkowa MŚP

Rachunkowość finansowa

Finanse przedsiębiorstw

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Monika
Nazwisko
Różycka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)