Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Witold Walkowiak

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Środa/Wednesday 9:00-10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU1MTViZWEtZjA4Mi00NDdjLWJkMzItY2Y0ZTA4NDE2YWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2277d2c689-5ce5-4e76-9967-21fa206984a6%22%7d

Zainteresowania

Bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość bankowa i ubezpieczeniowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie ryzykiem

Koordynowane przedmioty

2021Z - Insurance FAB5SE004FA
2022Z - Insurance FAB5SE004FA
2023Z - Insurance FAB5SE004FA
2024L - Insurance FAB4SE013FA

Prowadzone przedmioty

Imiona
Witold
Nazwisko
Walkowiak
Stopnie i tytuły
dr
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)