Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Witold Walkowiak

Imiona
Witold
Nazwisko
Walkowiak
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

piątek/Friday 10:00- 11:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U1MGExMzEtYmNmMy00MGFiLWJiZTQtOWE5YTk0ZDAwOWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2277d2c689-5ce5-4e76-9967-21fa206984a6%22%7d

Zainteresowania

Bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość bankowa i ubezpieczeniowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie ryzykiem

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty