Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Przemysław Damski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w czerwcu wtorki 19.00 i piątki 12.00/ Office hours in June: Tuesdays at 19:00 and Fridays at 12:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ5NDI4NDYtZjk0NS00NjQwLWExNjgtZDQ3ZjUyZGU5ZDEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%226d6356bd-8d89-4fee-82eb-06a58251089d%22%7d

Zainteresowania

Historia stosunków międzynarodowych, emocje w stosunkach międzynarodowych, Szkoła Angielska Stosunków Międzynarodowych

Obszary zainteresowań pod prace dyplomowe
- - stosunki międzynarodowe 1871-1991

- historia imperializmu, kolonizacji i dekolonizacji

- polityka zagraniczna USA 1865-2021

- polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii 1868-2021

- Arktyka w stosunkach międzynarodowych 2005-2021

- emocje w stosunkach międzynarodowych XIX-XXI w.

Koordynowane przedmioty

2017Z - Modern history JOB1SE16JO-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Przemysław Piotr
Nazwisko
Damski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)