Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Przemysław Damski

Imiona
Przemysław Piotr
Nazwisko
Damski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje / Office hours
Środa / Wednesday 14.00-15.00

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRkZGRhYTctYjlhZS00ZTZmLTg0MzctOWU0OTc1ZDljZTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%226d6356bd-8d89-4fee-82eb-06a58251089d%22%7d

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS Teams. Po kliknięciu linku student czeka w kolejce, aż wykładowca go wpuści. Wykładowca przyjmuje studentów pojedynczo, chyba że grupa studentów zgłosi wcześniej (mailowo, przynajmniej dzień wcześniej) potrzebę konsultacji grupowej.

Consultations in the time of office hours take place via MS Teams. After student cliks the link below she/he waits in a queue for her/his turn. Every student enters the meeting individually, unless a group reports earlier (at least one day earlier via email)
to the lecturer a need for group meeting.

Zainteresowania

Historia stosunków międzynarodowych, emocje w stosunkach międzynarodowych, Szkoła Angielska Stosunków Międzynarodowych

Obszary zainteresowań pod prace dyplomowe
- - stosunki międzynarodowe 1871-1991

- historia imperializmu, kolonizacji i dekolonizacji

- polityka zagraniczna USA 1865-2021

- polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii 1868-2021

- Arktyka w stosunkach międzynarodowych 2005-2021

- emocje w stosunkach międzynarodowych XIX-XXI w.

Koordynowane przedmioty

2017Z - Modern history JOB1SE16JO-Z17

Prowadzone przedmioty