Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Piotr Dominik

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkM2ZmZjItZTljYi00MDg2LTg2YjYtMDg5NTUzNDM4NzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%228d2fb5d3-ab54-4321-87a9-d62ab67c8d03%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018Z - Kuchnie regionalne TRB5NPTR-PDW5-Z18
2018Z - Kuchnie regionalne TRB5SP14TR-PDW5-Z18

Prowadzone przedmioty

Imiona
Piotr
Nazwisko
Dominik
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)