Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Elżbieta Jędrych

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dyrektor Centrum Nukowo-Badawczego w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Każdy piątek 18:00 - 19:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZlYTQyMDgtZmNkYi00ZmU0LWFkYmEtNzg2ODljYTE2NjJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%226a86a57b-47aa-42bf-a43c-da9a545bcb55%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Elżbieta
Nazwisko
Jędrych
Stopnie i tytuły
dr hab. Profesor Uczelni
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)