Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Małgorzata Smoleń-Bojańczyk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

W semestrze letnim 2023 zapraszam na konsultacje w czwartki od godz. 17.00 do 18.00 w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUzNGZjYWItOGM2MS00OWY5LWFjMWUtMWZjNmZjYTZiMTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2290319b17-ac65-43db-b361-5f03bbea8564%22%7d

Uprzejmie proszę o uprzedni kontakt mailowy, jeżeli chcą Państwo skorzystać z tej formy kontaktu.

My office hours in Summer semester 2023 are on Thursdays from 5.00 p.m. till 6.00 p.m. via Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUzNGZjYWItOGM2MS00OWY5LWFjMWUtMWZjNmZjYTZiMTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2290319b17-ac65-43db-b361-5f03bbea8564%22%7d

Please, kindly let me know before this date via my e-mail if you would like to use this communication channel.

PhD Malgorzata Smolen-Bojanczyk

Koordynowane przedmioty

2019L - Accounting I ECB4SE11FA-L18

Prowadzone przedmioty

Imiona
Małgorzata
Nazwisko
Smoleń-Bojańczyk
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)