Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Małgorzata Smoleń-Bojańczyk

Imiona
Małgorzata
Nazwisko
Smoleń-Bojańczyk
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

W semestrze letnim 2022 zapraszam na konsultacje we piątki od godz. 18.00 do 19.00 w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMyMmQ0MzctN2YxNy00MTgyLThmYmYtNmM4MGNjM2Y3MjYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2290319b17-ac65-43db-b361-5f03bbea8564%22%7d
Uprzejmie proszę o uprzedni kontakt mailowy, jeżeli chcą Państwo skorzystać z tej formy kontaktu.

My office hours in the Summer semester 2022 are on Fridays from 6.00 p.m. till 7.00 p.m. via Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMyMmQ0MzctN2YxNy00MTgyLThmYmYtNmM4MGNjM2Y3MjYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2290319b17-ac65-43db-b361-5f03bbea8564%22%7d

Please, kindly let me know before this date via my e-mail if you would like to use this communication channel.

PhD Malgorzata Smolen-Bojanczyk

Koordynowane przedmioty

2019L - Accounting I ECB4SE11FA-L18

Prowadzone przedmioty