Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż. arch.

Dorota Wejchert-Gajczyk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

KONSULTACJE RYSUNKOWE, ARTISTIC DRAWING CONSULTATIONS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA5NGUxNGYtOTM2Ny00M2U4LTk2ZTMtMmIyOTk2NTAxZTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2228e270e5-4182-46c9-9a98-7616924eb319%22%7d

Zainteresowania

Historia sztuki, malarstwo, pedagogika, terapia sztuką, autorskie programy arystyczne i arteterapeutyczne.

Koordynowane przedmioty

2019L - Drawing 1 GRB2SE04GR-L19
2019L - Paintintg-1 GRB2SE21GR-L19

Prowadzone przedmioty

Imiona
Dorota
Nazwisko
Wejchert-Gajczyk
Stopnie i tytuły
dr inż. arch.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)