Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Wojciech Liszka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Here is the link for the consultations// every Thursday 18:45:
Poniżej znajduje się link do konsultacji // w każdy czwartek 18:45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ3ZjFjNTYtYzMzMy00NTQwLWFhNmMtYWI4MjBiNjAzMGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22283210fb-fdfc-4c6b-a843-87afcdf5e35d%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Wojciech
Nazwisko
Liszka
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)