Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Iwona Berlińska Konopka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje semestr letni 2023/2024 wtorek 18:00 - 19:00 MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY2ZDdkOTgtYzFiNi00YTZlLTk4MzktZWEzYjNiZjNjODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%229e8052e2-d2ca-429d-be07-484ba09b1d41%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018Z - Marketing MNB3NP11MN-Z18
2018Z - Marketing MNB3SP11MN-Z18
2020Z - Marketing MNB3NP002/ep
2020Z - Marketing MNB3NP11MN-Z18
2021Z - Marketing MNB3NP002/ep
2021Z - Marketing MNB3NP002MN
2022Z - Marketing MNB3NP002/ep
2022Z - Marketing MNB3NP002MN
2023Z - Marketing MNB3NP002/ep
2023Z - Marketing MNB3NP002MN

Prowadzone przedmioty

Imiona
Iwona
Nazwisko
Berlińska Konopka
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)