Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr inż.

Elżbieta Hać-Szymańczuk

Imiona
Elżbieta
Nazwisko
Hać-Szymańczuk
Stopnie i tytuły
dr inż.
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dietetyka niestacjonarna: niedziela po wykładzie godz. 16:40-17:10
Link do spotkanie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRlZDkzMjUtZjQ0Mi00N2Q4LWE4NjItYmMxYTdmZTU5YWNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22050e95db-9e14-4848-89aa-d15d04e54777%22%7d

Dietetyka stacjonarna: wtorek po wykładzie 9:55-10:15

Link do spotkanie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI5NGE5MmUtY2JjNC00N2NiLWI1MTAtMDM3MWUyMjZlNTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22050e95db-9e14-4848-89aa-d15d04e54777%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty