Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Elżbieta Hać-Szymańczuk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dietetyka niestacjonarna: niedziela wykładowa godz. 15:00-15:30

Link do spotkanie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlmOTIzYWYtNzYyOS00NjE2LThiOTEtODZlN2U1NDRkYWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c90556-502c-49cf-ad83-4218102d2eb0%22%7d

Dietetyka stacjonarna: środa 17:00-17:30

Link do spotkanie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI0OTk5ZTUtMTg3Mi00OTQ4LWEwNWUtZDVhODNkNzQwNGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c90556-502c-49cf-ad83-4218102d2eb0%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Elżbieta
Nazwisko
Hać-Szymańczuk
Stopnie i tytuły
dr inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)