Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
mgr

Sebastian Królikowski

Imiona
Sebastian
Nazwisko
Królikowski
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Office Hours - Every Thursday 12:05 -12:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YxNTI0MDgtMjY0Ny00MWYyLWIzM2YtYjUzMmYxNWIzY2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b653bdc0-44cc-45c4-8ac7-72224f499fb4%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty