Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
prof. dr hab.

Witold Orłowski

Imiona
Witold
Nazwisko
Orłowski
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Teams
Poniedziałek/Monday 10:00-11:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MzZjkyODItOTE4MC00YWYyLThlYmQtMjI5OGQ4NTQ4ZTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%226051f754-7b48-42ef-a629-8258de68fcea%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty