Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab.

Witold Orłowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Teams
Poniedziałek/Monday 10:00-11:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MzZjkyODItOTE4MC00YWYyLThlYmQtMjI5OGQ4NTQ4ZTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%226051f754-7b48-42ef-a629-8258de68fcea%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Witold
Nazwisko
Orłowski
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)