Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Joanna Kalecińska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałki 19 - 19.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVlMjI1ZjMtODFkNy00NTg4LThjZDItMDg1ZTZmMDdhNTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22d2b82941-3d38-4728-876a-76b3523b2a9e%22%7d

środy 14 -14.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYzODU5MjEtMmZmYy00OTY5LWI3MTAtMjQ5ZDRlNWQwZWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22d2b82941-3d38-4728-876a-76b3523b2a9e%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Joanna
Nazwisko
Kalecińska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)