Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr inż.

Karolina Zdrodowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Moje konsultacje będą odbywać się we wtorki w godzinach 19.30-20.30 na platformie Teams, pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODY1ZGVjNmEtMmUxZC00ZTJiLTk4YTItNDU2MzZlNDI5YmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210e4d7a7-452f-497a-869f-c399df8d4540%22%2c%22Oid%22%3a%22d2a4b52e-aaba-4a4f-84e6-291e47ec866f%22%7d

Osoby chętne do wzięcia udziału w konsultacjach proszone są o informację mailową na adres k.zdrodowska@vistula.edu.pl

Koordynowane przedmioty

2017Z - Infrastructure ARI5SE14AR-Z17
2019Z - Model mock up ARI5SE11AR-Z19

Prowadzone przedmioty

Imiona
Karolina
Nazwisko
Zdrodowska
Stopnie i tytuły
mgr inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)