Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr inż.

Karolina Zdrodowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

w każdy wtorek / every Tuesday 10.30-12.00.

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNkYjQ2MjQtM2Q0OC00ZjYyLTk4ZjctYjFhYmNlNjAwODIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22bd53a044-429e-416b-aac1-146e5c6f1115%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Infrastructure ARI5SE14AR-Z17
2019Z - Model mock up ARI5SE11AR-Z19

Prowadzone przedmioty

Imiona
Karolina
Nazwisko
Zdrodowska
Stopnie i tytuły
mgr inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)