Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Joanna Burnos

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Consultations in summer semester 2023

Tuesday, 9-10 am

Link to the meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM5ZDM5NzUtY2FjOS00NjExLTg3MTQtMjE0OGFjMThhOGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b46ef57c-f451-43bd-bbdb-24efb1996298%22%7d

Konsultacje w semestrze letnim 2023

Wtorki, godz. 9-10

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM5ZDM5NzUtY2FjOS00NjExLTg3MTQtMjE0OGFjMThhOGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b46ef57c-f451-43bd-bbdb-24efb1996298%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Joanna
Nazwisko
Burnos
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)