Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab. inż.

Janusz Gudowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

2021/22 Thursday 21.00-21.45. link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg4OGMxNGItODVhMC00ZWIxLTk4ODgtYTE5NWEyODlkZWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22134e5805-b092-4bcc-8c3a-a69f152597ed%22%7d

Zainteresowania

(tylko po angielsku) Economics, development analysis

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Janusz
Nazwisko
Gudowski
Stopnie i tytuły
prof. dr hab. inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)