Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Maciej Janowicz

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

My office hours in the summer semester of the academic year 2023-2024:

Thursday: 19:45-20:45 (starting with 28th of February)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjljNDk5ZTgtMzE5Ni00NmJiLWE4NGUtZTQ1NzE0NDRhMGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2255a5e30c-a43c-4b67-875d-44ad939f5bfc%22%7d

All the office hours will be held online using Microsoft Teams.

Addionally, there are office hours online for meetings with diploma students on Saturdays at 10 am starting every two weeks starting on 11.05.2024
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a93fc1ad8009241ba9a47f602a9be2f15%40thread.tacv2/1700503921574?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2255a5e30c-a43c-4b67-875d-44ad939f5bfc%22%7d

Zainteresowania

Fizyka matematyczna, logika matematyczna, algorytmika, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Maciej
Nazwisko
Janowicz
Stopnie i tytuły
dr hab.
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)