Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Mikołaj Kamler

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Wykładowca w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje:

czwartek 18-20

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJkYjhiZWUtYTVhZS00ZTIyLWJiZjMtMzUzYjE0YWNjODVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22a02bc709-4cf5-4461-b5d3-769958a042f6%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Mikołaj
Nazwisko
Kamler
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)