Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr inż. arch.

Marcin Kudła

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Office Hours/Dyżury:

Fridays / piąteki:
19:00 - 20:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJhODI1YTAtYjg1Ny00YWEwLWEwODEtYmI4ZTVmZmYyYThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%220288e988-3a2a-4011-b430-3afc6144ae79%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Marcin
Nazwisko
Kudła
Stopnie i tytuły
mgr inż. arch.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)