Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Marcin Mikołajczyk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje dodatkowe: we wtorki 19:00-20:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZjNzNlYWMtOTk3Mi00ZGU5LTk5NjMtZTJlNjA1MTY2YzM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a1e221-79b6-4b7c-ae72-ff0ef6d40cf3%22%7d

Koordynowane przedmioty

2020Z - Brand creation GRB5SE04GR-Z20

Prowadzone przedmioty

Imiona
Marcin
Nazwisko
Mikołajczyk
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)