Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Krzysztof Łukawski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur stypendialny: wtorek i czwartek w godzinach 10:00-14:00, sobota-niedziela 8-9 października (I zjazd) w godz. 14:45-17:00

KONSULTACJE Teams i telefoniczne: Czwartek 10:00-11:00

Nr tel.: 23 692 97 21

Link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzZmM5OTUtODUxNC00NDRjLWI1ZDYtNmUxYjNmNGZkOThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22fcb09558-8f97-4084-9528-e1573efd5595%22%7d

Zainteresowania

historia wychowania

historia wojskowości

regionalistyka (Mazowsze)

nauki pomocnicze historii

muzealnictwo

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Krzysztof
Nazwisko
Łukawski
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)