Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Karolina Czępińska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Czwartek: 16:40 - 17:40

lub dowolnie po wcześniej umówionym mailowo terminie.

Oto link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNiNzYyNWItYWFmOC00NWUyLWJkMjAtNjVjOTY2NzhiNDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2230d0c7af-d3a6-4b3d-8681-ab35fc115343%22%7d

Koordynowane przedmioty

2019Z - Spanish 1 PAM1SP10PA-Z19
2020L - PNJH: wymowa PHB2NP17PH-L18
2020L - Spanish 2 PAM2SP10PA-L20
2021L - Internship PAB4NP20PA-L19
2021L - Internship PAB4SE11PA-L19
2021L - Internship PAB6NP001PA
2021L - Internship PAM2NP009PA
2021L - Internship PAM2SE005PA
2021L - Internship PAM4SE004PA
2021Z - Internship PAB3NP004PA
2021Z - Internship PAB3SE004PA
2021Z - Internship PAB5NP001PA
2021Z - Internship PAB5SE001PA
2022L - Internship PAB3SE004PA
2022L - Internship PAB4NP006PA
2022L - Internship PAB4SE008PA
2022L - Internship PAB6NP001PA
2022L - Internship PAM2NE005PA
2022L - Internship PAM2SE005PA
2022L - Internship PAM4NP004PA
2022L - Internship PAM4SE004PA

Prowadzone przedmioty

Imiona
Karolina Nuria
Nazwisko
Czępińska
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)