Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Bartosz Bieliszczuk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Kierunek-Stosunki Międzynarodowe

Terminy konsultacji dla studentów

Please let me know in advance that you will need the consultations during office hours / Proszę o wcześniejszy kontakt, by potwierdzić obecność na dyżurze.

Every second Tuesday (before the class) 5:45 - 6:45 PM / Co drugi wtorek (przed zajęciami) 17:45 - 18:45

MS Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRlNGIzODAtYjNiMC00ODdkLWE3NDAtMTJlZWM1ODAyYzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%221dab2719-600b-4fdd-b830-56107a3f6580%22%7d

Zainteresowania

Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczna w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji (w tym polityka zagraniczna), Unii Europejskiej.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Bartosz
Nazwisko
Bieliszczuk
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)