Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości - księgowy w biznesie F1 ECB2NP19FA-L19
Konwersatorium (K) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Zakres tematów:

1. Rachunkowość w systemie informacyjnym jednostki gospodarczej. Pojęcie, funkcje i zakres rachunkowości. Historia i rola rachunkowości w biznesie. Rola księgowego w tworzeniu informacji finansowych oraz użytkownicy tych informacji. Przedmiot i podmiot rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości - ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości.

2. Formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości. Dokumentacja polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości. Rola księgowego w organizacji rachunkowości – tworzenie, zarządzanie oraz motywowanie zespołów księgowych.

3. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. Etyka zawodowa w zakresie rachunkowości i biznesu jako warunek rzetelnej informacji gospodarczej. Standardy etyczne w zawodzie księgowego.

4. Majątek jednostki gospodarczej i jego struktura. Metoda bilansowa jako dwustronna interpretacja majątku. Zasoby majątkowe: aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Źródła finansowania zasobów majątkowych: kapitał (fundusz) własny i zobowiązania. Równowaga aktywów i pasywów.

5. Bilans jako rachunek majątku i kapitałów. Pojęcie, wymogi formalne i wzór bilansu. Inwentarz, a bilans jednostki gospodarczej.

6. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Pojęcie i cechy operacji gospodarczych. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Podwójny efekt operacji gospodarczych i zasada jego opisu. Klasyfikacja operacji gospodarczych. Dokumentacja operacji gospodarczych – dowody księgowe.

7. Konta bilansowe i zasady ich funkcjonowania. Istota i forma konta księgowego oraz zasady funkcjonowania kont bilansowych. Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów – zasada podwójnego zapisu. Dzielenie i łączenie kont księgi głównej oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych. Konta ksiąg pomocniczych i zasada powtarzanego zapisu. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych. Błędy księgowe i zasady ich poprawiania. Czynności księgowe od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.

8. Rachunek przychodów, kosztów i wyników. Pojęcie: przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego. Współmierność kosztów i przychodów. Obszary (segmenty) działalności jednostki gospodarczej. Istota i klasyfikacja kosztów działalności podstawowej operacyjnej w układzie rodzajowym. Konta wynikowe i konto „Wynik finansowy” oraz zasady ich funkcjonowania. Ewidencja operacji gospodarczych wynikowych na kontach oraz procedura księgowego ustalania wyniku finansowego netto. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 12:30 - 14:25, sala A5
Monika Chodoń 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Vistula University
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)