Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elective Course 2: Financial Crises PDW2-B5SE-4FA
Wykład wspólny (W-PW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Literatura:

- J. B. Taylor „Zrozumieć kryzys finansowy”, WN PWN, Warszawa 2010

- A. Hryckiewicz-Gontarczyk „Anatomia kryzysów bankowych”, Poltext, Warszawa 2012

- N. Roubini, S. Mihm „Ekonomia kryzysu”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

- „Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej”, praca zbiorowa pod redakcją naukową P. Albińskiego i Z. Polańskiego, Oficyna Wydawnicza, SGH w Warszawie, Warszawa 2015

- C. M. Reinhart & K. S. Rogoff „This Time Is Different. Eight Centuries of Financial Folly”, Princeton University Press 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat współczesnego międzynarodowego i globalnego środowiska finansów, rozumie zmiany zachodzące w międzynarodowym środowisku finansowym a także zna pojęcie ryzyka i rodzaje ryzyk występujących na rynkach finansowych międzynarodowych, a także wpływ, jakie te ryzyka wywierają na współczesną gospodarkę oraz organizacje ( przedsiębiorstwa, instytucje finansowe ).

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne i finansowe w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych oraz ich wzajemnych relacji na tle zmieniających się warunków globalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych , społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test (100%)

Zakres tematów:

1. Makroekonomiczne tło kryzysów finansowych. Rachunki narodowe. Znaczenie bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto – 2 h

2. Definicja i typologia kryzysów finansowych – 3 h - kryzysy walutowe - spekulacyjne ataki walutowe - kryzysy długu publicznego I niewypłacalność suwerena. Kryzysy związane z nadmiernym zadłużeniem zewnętrznym i krajowym (także z nagłym, nieoczekiwanym skokiem inflacji) - systemowe i niesystemowe kryzysy bankowe - niesklasyfikowane kryzysy: sudden stops, czarne łabędzie

3. Współzależność kryzysów finansowych. Efekt zarażania – 2 h

4. Przewidywanie kryzysów finansowych - 2 h - predykatory kryzysu walutowego - predykatory potencjalnego bankructwa kraju - predykatory kryzysu bankowego

5. Kryzys strefy euro lat 2010-2013. Reakcja władz unijnych – 1 h

6. Wielka Recesja – globalny kryzys finansowy lat 2008-2009 – 1 h

7. Wschodnioazjatycki kryzys finansowy lat 1997-1998 i jego konsekwencje - 1 h

8. Kryzys zadłużenia międzynarodowego lat 1980-tych. Rola Klubów Paryskiego i Londyńskiego. Plan Brady’ego – 1 h

9. Wielka Depresja – przyczyny, odpowiedzi na kryzys władz gospodarczych różnych krajów, konsekwencje – 1 h

10. Lekcje z kryzysów finansowych – 1 h

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:30 - 14:25, sala 210
Ryszard Michalski 50/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Vistula University
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)