Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii MNB1SP002MN
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Literatura:

D. Begg, S. Fisher, G. Vernasca, R. Dornbusch, "Makroekonomia", PWE, Warszawa 2014. (D.Begg, G. Vernasca, S.Fischer, R.Dornbusch, Economics, 11th edition, McGraw-Hill Education, 2014);

G. Mankiw, P. Taylor, "Makroekonomia", PWE, Warszawa 2016;

B. Czarny, "Makroekonomia", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018;

Efekty uczenia się:

Student posiada i stosuje podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych

Student potrafi w stopniu podstawowym zaplanować i organizować prace własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów, a także zaplanować i wykonać własne badania zjawisk ekonomiczno – finansowych.

Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

55%-60% - 3 (dost.)

61%- 69% - 3+ (dost.+)

70%-76% - 4 (db)

77% - 89% - 4+ (db+)

90% - 100% - 5 (bdb)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z wykładu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Zakres tematów:

Ekonomia jako nauka o gospodarce

Kategorie analizy rynku produktu

Doskonale konkurencyjny rynek produktu

Niedoskonale konkurencyjne rynki produktu

Interwencje państwa na rynku produktu– cele, koszty i skutki. Cena minimalna, cena maksymalna, podatek pośredni

Wielkość produkcji krajowej jako podstawowa kategoria makroekonomiczna. Produkt krajowy brutto jako miara wielkości produkcji krajowej. Fluktuacja realnej wielkości produkcji krajowej (wzrost gospodarczy, recesja gospodarcza, stagnacja gospodarcza)

Wielkość popytu globalnego. Konsumpcja prywatna, inwestycje przedsiębiorstw, wydatki państwa na produkty, saldo bilansu handlu zagranicznego

Bieżące oszczędności krajowe. Rynkowa stopa procentowa jako cena oszczędności

Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. Rodzaje pieniądza we współczesnej gospodarce (pieniądz gotówkowy, pieniądz bankowy). Bank centralny i banki komercyjne

Inflacja

Bezrobocie

Budżet państwa

Bilans płatniczy gospodarki.

Metody dydaktyczne:

Egzamin pisemny końcowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:10 - 12:05, sala Teams/Platon(online)
Magdalena Rybicka 200/ szczegóły
2 każdy czwartek, 16:50 - 18:45, sala Teams/Platon(online)
Dariusz Malinowski 160/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Vistula University
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)