Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Basics of CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI1SE02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Basics of CAD
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Knowledge, understanding and familiarity with main CAD tools used in architectural design.

Ability to use basic computer aided design techniques in order to design and visualise simple projects.

Pełny opis:

Knowledge, understanding and familiarity with main CAD tools used in architectural design.

Ability to use basic computer aided design techniques in order to design and visualise simple projects.

Literatura:

Terence M. Shumaker, David A. Madsen, David P. Madsen. AutoCAD and Its Applications - Basics 2015.

Efekty uczenia się:

Has knowledge about basic CAD techniques used in architectural design.Can use vector graphic software (AutoCAD) at basic level.Can use raster graphic software (Photoshop) at basic level.Can select and use appropriate CAD techniques to present simple architectural project.Understands the need for constant learning and importance of CAD techniques in architectural design.

Metody i kryteria oceniania:

Continuous assessment (tasks made on each lesson).

Project (final work).

E-learning (tasks made using e-learning platform).

Individual assignment (exam - task made individually in specific time).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)