Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Basics of CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI1SE11AR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Basics of CAD
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to basic CAD techniques used in architectural design. Knowledge, understanding and familiarity with main CAD tools.

Development of practical skills in order to design and visualise simple projects using appropriate computer software.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. https://knowledge.autodesk.com/support/autocad

2. Terence M. Shumaker, David A. Madsen, David P. Madsen. AutoCAD and Its Applications - Basics 2018.

3. Set of selected obligatory and complementary video tutorials (from open-sources).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Has knowledge about basic CAD techniques used in architectural design.

Can use vector graphic software (AutoCAD) at basic level.

Can use raster graphic software (Photoshop) at basic level.

Can select and use appropriate CAD techniques to present the elements of a simple architectural project.

Understands the need for constant learning and importance of CAD techniques in architectural design.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment term: the last lesson of the course - students submit their semestral projects (and eventually improved exercises from the entire course) in digital form and take part in practical exam.

Obligatory presence: more than 50% of the classes.

Final grade is an average of:

- progress during the course: continuous assessment (50%),

- project: quality of CAD drawings and 2d visualisations (50%),

- exam assignment: ability to solve the task individually (pass or fail).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
E-learning, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
E-learning - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Tomasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Tomasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Tomasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)