Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Architecture Design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI1SE19AR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Architecture Design
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to artistic, technical, social and environmental aspects of Architecture Design. Development of perception, spatial imagination and ability to process the spatial information. Learning basic concepts and techniques of Architecture Design and impact of a creative activity on the surrounding world. Getting familiar with designing process, tools and project presentation methods used in Architectural design.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to artistic, technical, social and environmental aspects of Architecture Design. Development of perception, spatial imagination and ability to process the spatial information. Learning basic concepts and techniques of Architecture Design and impact of a creative activity on the surrounding world. Getting familiar with designing process, tools and project presentation methods used in Architectural design.

Literatura: (tylko po angielsku)

N/A

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

W1. Know basic rules for creation of a form, elements and rules of spatial composition and relationnship between elements forming the space.

Obtain the intended architectural effect using materials of particular paltic properties: texture, color, ect.

Notice and understand functional and formal relationships in space,

Are ready to work in team

Think and act in resourcefull and creative manner

Undestand no-technical aspects and effects of design activity

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment term: the last lesson of the course - students present their semestral projects in paper form.

Obligatory presence: more than 50% of the classes.

Final grade is an average of:

- activity and progress during the course (33%),

- project: quality of architectural solutions (33%),

- project: quality of the presentation of the project (33%),

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stefańska
Prowadzący grup: Anna Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Julia Cieślak, Marta Tobolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)