Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Building Design (1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI2SE08-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Building Design (1)
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Knowledge, understanding and familiarity with main construction and material solutions of building partitions (walls, roofs, floors, ceilings, fundations) and physical phenomena occuring in those elements. Ability to design proper solutions of aforementioned elements and drawing them in appropriate scale, using appropriate symbols and other rules of drawing.

Pełny opis:

Knowledge, understanding and familiarity with main construction and material solutions of building partitions (walls, roofs, floors, ceilings, fundations) and physical phenomena occuring in those elements. Ability to design proper solutions of aforementioned elements and drawing them in appropriate scale, using appropriate symbols and other rules of drawing.

Literatura:

Prof. Żenczykowski - Budownictwo Ogólne 3 .Materials given by a lecturer.

Metody i kryteria oceniania:

Continuous assessment (drawings made on each lesson). Exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski, Paweł Pedrycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)