Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Physical properties of building materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI3SE06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Physical properties of building materials
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Knowledge and understanding of main physical properties of the building materials, physical phenomena in the building partitions and whole buildings. Ability to design proper material solutions of the buildings in order to fulfill law regulations and obtain safe, human and environment friendly conditions.

Pełny opis:

Knowledge and understanding of main physical properties of the building materials, physical phenomena in the building partitions and whole buildings. Ability to design proper material solutions of the buildings in order to fulfill law regulations and obtain safe, human and environment friendly conditions.

Literatura:

1. Law regulations (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013).

2. Selected standards (an extract from standards given by a lecturer).1. Leszek Laskowski, Ochrona cieplna i charakterystyka budynku, 2008.

Efekty uczenia się:

Have a knowledge of main concepts of building physics, physical properties of building materials and physical processes that occur in the building.Understands physical phenomena occurring in the building and consequences of designing the specific material solutions.Knows the essential requirements of thermal, moisture and acustic performance of buildings in order to design the proper solutions.Knows how to calculate Uc values of the building partitions.Knows how to design in order to fulfill the law regulations, safety requirements and desired microclimatic conditions (requirements of thermal and moisture protection).Knows how to check the risk of water vapor condensation on the internal surface of the partitions and design in order to avoid the risk.Knows how to check the risk of inter-layer water vapor condensation and design in order to avoid the risk.Can solve problems independently and understands the responsibility of the designer for the results.Understands the importance of the knowledge and skills and the impact of his (designers) work on people s safety and the environment.

Metody i kryteria oceniania:

Test (theoretical knowledge from lectures).

Continuous assessment (exercises made on each lesson).

Written exam - individual assignment (practical knowledge from exercises).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)