Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CAD - Architectural Visualisation (2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI3SE14AR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CAD - Architectural Visualisation (2)
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course "CAD - Architectural Visualisation (2)" is a continuation of a course "CAD - Architectural Visualisation (1)".

Introduction to advanced CAD techniques used in architectural visualisation.

Knowledge, understanding and familiarity with main computer tools used for 3d modelling and visualisation. Development of practical skills in order to provide a comprehensive graphic design of a complex projects using appropriately chosen computer software.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

2. Autodesk 3ds Max 2018 Fundamentals: Autodesk Authorized Publisher Paperback. 2017. Ascent - Center for Technical Knowledge

3. Kelly L. Murdock's. Autodesk 3ds Max 2018 Complete Reference Guide Perfect Paperback. 2017.

4. Set of selected obligatory and complementary video tutorials (from open-sources).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Has knowledge about advanced CAD techniques used in architectural visualisation.

Can use various 3d modelling software (AutoCAD, 3ds MAX, SketchUP, Blender) and at least one at advanced level in order to create complex digital models.

Can use various 3d rendering and raster 2d software (AutoCAD, 3ds MAX, SketchUP, Blender) and at least one at advanced level.

Can use raster graphic software for post processing at advanced level.

Can select and use appropriate CAD techniques to fully visualise a complex architectural project.

Understands the need for constant learning and importance of CAD techniques in architectural design.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment term: the last lesson of the course - students submit their semestral projects (and eventually improved exercises from the entire course) in digital form.

Obligatory presence: more than 50% of the classes.

Final grade is an average of:

- progress during the course: continuous assessment (50%),

- project: quality of 3d models and 3d visualisations (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
E-learning, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
E-learning - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zawadzka
Prowadzący grup: Katarzyna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zawadzka
Prowadzący grup: Katarzyna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)