Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy techniki cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII3SP02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki cyfrowej
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych praw i teorii algebry Boole

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych praw i teorii algebry Boole

Literatura:

1. Bell F. G. Engineering geology. Elsevier. 2007.

2. K?osi?ski i in. Instrukcja bada? pod?o?a gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalna Dyrekcja Dr1. Mikulski Z. Gospodarka wodna PWN Warszawa 1998.

2. My?li?ska E. Leksykon gruntoznawstwa PIG Warszawa 1996.

3. Polska Norma PN 81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo?rednie budowli. Oblicze

Efekty uczenia się:

Znajomo?? algebry Boola i jej zastosowania do minimalizacji funkcji logicznychZnajomo?? bramek logicznych oraz podstawowych blokInterpretowa? poprawnie dzia?anie funkcji logicznych dzia?anie bramek logicznych i blok

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium %100

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Waldemar Dzięciołowski, Grzegorz Słowiński, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)