Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wbudowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII4NP15CI-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wbudowane
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowych informacji istotnych dla zrozumienia struktury, działania i projektowania systemów wbudowanych. Ważne jest, aby student poznał podstawowe elementy używane do budowy systemów wbudowanych oraz charakterystykę systemów wbudowanych działających w czasie rzeczywistym. Wiedza ta powinna ułatwiać praktyczne wykorzystanie systemów wbudowanych, a wykładowi towarzyszyć będzie analiza istniejących systemów, a także wykonanie zadań realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych.

Pełny opis:

Wykład:

    1. Wprowadzenie do systemów wbudowanych. Wprowadzenie do Arduino; 2,5h

    2. Konwersja analogowo-cyfrowa i cyfrowa na analogową; Modulacja szerokości impulsów

    3. Części interfejsu: przycisk, klawiatura matrycowa, 7-częściowe wyświetlacze, ekran LCD

    4. Wybrane czujniki i elementy wykonawcze

    5. Timery i przerwania

    6. Pisemny test

Laboratoria

    1. Praktyczne wprowadzenie do Arduino i jego IDE

    2. Komunikacja szeregowa, PWM i wejście analogowe. Miganie i blaknięcie diody LED.

    3. Wejście cyfrowe: klawiatura z przyciskami i matrycą

    4. Czujniki: temperatura, odległość, ruch.

    5. Wyświetlacz 7-segmentowy i rejestr przesuwny

    6. Ekran LCD

    7. Komunikacja w podczerwieni

    8. Komunikacja Bluetooth

    9. Timery i przerwania: sposób wykonywania zadania równolegle

    10. Serwomotor i silnik krokowy

    11. Używanie pamięci EEPROM

    12. Dodatkowy czas na wykonywanie ćwiczeń dla uczniów, którzy opuścili laboratoria 1-11.

Literatura:

Arduino.cc

http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/

Tinkercad.com

Efekty uczenia się:

Ogólna wiedza z zakresu systemów wbudowanych

Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych w projektowaniu systemów wbudowanych

Student ma podstawową wiedzę na temat wdrażania systemu mikrokontrolerów

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność projektowania i wdrażania prostych systemów wbudowanych.

WIEDZA

Student potrafi badać, analizować i modelować wymagania dotyczące oprogramowania, systemów wbudowanych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi określać zadania cząstkowe, których realizacja prowadzi do tworzenia rozwiązań

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny podczas wykładu - 33,33%, Oceny w laboratorium - 66,67%.

Aby zdać, student musi uzyskać minimum 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)