Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie - Java

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII4SP03CI-L21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie - Java
Jednostka: Kierunek-Informatyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot rozwija umiejętności programowania pozyskane na przedmiotach: Podstawy Programowania i Programowanie Obiektowe.

Student zapoznaje się z jednym z najpopularniejszych języków programowania, jakim jest JAVA.Pełny opis:

Plan zajęć:

1. Wstęp do Java i IntelliJ Idea

2. Specyfika języka Java:

operatory, instrukcje sterujące

3. Typy proste i złożone, referencja, przekazanie parametrów do funkcji przez wartość i przez referencję

4. Budowa klasy w Java: pola finalne i statyczne. Metody statyczne. Przeciążanie konstruktorów i metod

5. Kompozycja

6. Dziedziczenie

7. Klasy abstrakcyjne

8. Interfejsy

9. Klasy uogólnione (sparametryzowane)

10. Kolekcje: listy, sety, mapy. Interfejsy Comparable i Comparator, elementy programowania funkcyjnego

11. Wstęp do aplikacji z GUI: Java Swing, JavaFX, elementy programowania zdarzeniowego w GUI

Literatura:

1. Bruce Eckel: Thinking in Java

2. Paul Deitel , Harvey Deitel , Java How to Program, Early

Objects

3. Krzysztof Barteczko, Java Programowanie praktyczne od podstaw

4. K. Barteczko, Java. Uniwersalne techniki programowania

Efekty uczenia się:

Student umie programować na poziomie średniozaawansowanym w j. Java.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a37a9161f8e7e4cac8acbdec016b4a591%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf8c851d-bd9d-4bd2-92af-bf3efd0d1c62&tenantId=e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)