Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to microprocessor systems SPEC: Design and application of wireless networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CIM2SE04CI-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to microprocessor systems SPEC: Design and application of wireless networks
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The aim of the course is to provide basic information relevant for the understanding of the structure, operation and design of microprocessor and micro-controller systems.. The course is based on the Intel 8051 family microprocessor. It it still one of the most popular microprocessor used in various applications. It is important that the student recognize the specific of low level programming, when programmer needs to understand the architecture of the microprocessor and can suit his program to its constraints and to the characteristics of such systems operating in real time. This knowledge should facilitate the hardware organization and software design and implementation for microprocessor systems. Also student must know how to analyse existing systems, to find potential problems, debug programs and improve the realiability and ronustnes of the software and the systems as a whole.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture:

1. Introduction to tools used during the subject: DSM-51, EdSim51, 8051 assembler, SDCC compiler

2. Introduction to 8051 architecture, internal memory organization,

3. single bit and full byte operations, masking, copying, arythmetics operations.

4. Program execution: jumps, conditional jumps, subporgrams calling, stack

5. Timers and Interruptions

6. Final assessment

Laboratories

1. Practical introduction to EdSim51 and its assembler

2. Simple programming in assembler

3. Practical introduction to SDCC C compiler

4. Refreshement of C language, simple programming in C.

5. Ports usage in 8051, arythmetical operations

6. Practical test nr 1

7. Stack

8. Program execution control, subprograms execution

9. Advance I/O, A/D and D/A conversion

10. Timers in 8051

11. Interruptions

12. Practical test nr 2

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Keil website, support fot 8051: http://www.keil.com/support/man/docs/is51/

3. SDCC compiller website: http://sdcc.sourceforge.net

4. EdSim51 website: https://www.edsim51.com

8051 family datasheets

M. J. Pont, Embedded C

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEGDE

General knowledge in the architecture of Intel 8051 family microcontroller

Knowledge of basic tools for microcontroller programming: assembler, C compiller and etc.

The student has a basic knowledge of the system implementation of the microcontrollers

SKILLS

The ability to analyse the architecture of microcontroller, and to meet its constraints.

The student can design and code simple and medium complicated program for microcontroller both in assembler and C.

SOCIAL COMPETENCES

The student is able to determine partial tasks , the implementation of which leads to create solutions

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written test during the lecture – 33,33%, Assessments during the laboratory – 66,67%.

To pass, student must obtain 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)