Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Software design of microprocessor systems SPEC: Design and application of wireless networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CIM2SE05CI-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Software design of microprocessor systems SPEC: Design and application of wireless networks
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The aim of the course is to provide basic information relevant for the understanding of the structure, operation and design of microprocessor and micro-controller systems.. It is important that the student met the basic elements used to build microprocessor systems and the characteristics of such systems operating in real time. This knowledge should facilitate the hardware organization and software design and implementation for microprocessor systems. Also student must know how to analyse existing systems, to find potential problems, debug programs and improve the realiability and ronustnes of the software and the systems as a whole.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture:

1. Introduction to software design for microprocessors. Introduction to Arduino; 2,5h

2. Analog-to-digital and digital-to-analog conversion; Pulse Width Modulation

3. Human interface parts: button, matrix keyboard, 7-pieces displays, LCD -screen

4. Selected sensors and actuators

5. Timers and Interruptions

6. Final assessment

Laboratories

1. Practical introduction to Arduino and its IDE

2. Serial communication, PWM and analog input. LED blinking and fading.

3. Digital input: Button and matrix keyboard

4. Sensors: temperature, distance, movement.

5. 7-segment display and shift register

6. LCD screen

7. IR communication

8. Bluetooth communication

9. Timers and interruptions: way to perform task in parallel

10. Servomotor and stepper-motor

11. Using EEPROM memory

12. Extra time for doing exercises for students, who missed labs 1-11.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Arduino.cc

1. http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/

Tinkercad.com

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE

General knowledge in the field of microprocessor systems & software

Knowledge of basic methods, techniques and tools used in the design of microprocessor systems and software

The student has a basic knowledge of the system implementation of the microcontrollers

SKILLS

The ability to design and implement simple microprocessor systems

The student can explore, analyse and model requirements for software.

SOCIAL COMPETENCES

The student is able to determine partial tasks , the implementation of which leads to create solutions

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written test during the lecture – 33,33%, Assessments during the laboratory – 66,67%.

To pass, student must obtain 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)