Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia ogólna (z enzymologią)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB2NP01-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia ogólna (z enzymologią)
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie przebiegu podstawowych szlaków metabolicznych i mechanizmów ich regulacji. Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy o strukturze i właściwościach enzymów, wyjaśnienie mechanizmów reakcji enzymatycznych oraz regulacji aktywności enzymów, a także przegląd najważniejszych zagadnieł dotyczących wykorzystania enzymów w diagnostyce klinicznej.

Pełny opis:

Przedstawienie przebiegu podstawowych szlaków metabolicznych i mechanizmów ich regulacji. Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy o strukturze i właściwościach enzymów, wyjaśnienie mechanizmów reakcji enzymatycznych oraz regulacji aktywności enzymów, a także przegląd najważniejszych zagadnieł dotyczących wykorzystania enzymów w diagnostyce klinicznej.

Literatura:

Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: uzyskanie 50% punktów z egzaminu pisemnego,

Ćwiczenia: przygotowanie sprawozdał oraz obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się 20% absencję na ćwiczeniach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Eliza Gruczyńska-Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)