Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie żywności pochodzenia zwierzęcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB3SP03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie żywności pochodzenia zwierzęcego
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat oceny jakości surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (jaja, drób, ryby, mięso, mleko) ich wykorzystania i metod przetwarzania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat oceny jakości surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (jaja, drób, ryby, mięso, mleko) ich wykorzystania i metod przetwarzania.

Literatura:

1. Praca zbiorowa 2014: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii (pod red. Mirosława Słowiłskiego). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

2. Praca zbiorowa 2011: Mięso - podstawy nauki o mięsie i technologii (pod red. A. Pisula, E. Pospiech). Wydawnictwo SGGW Warszawa,

3. Skrabka-Błotnicka T. 1993: Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Praca zbiorowa 2006: Jakość i bezpieczełstwo żywności : uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne (Witrowa-Rajchert D. Red. Nowak D. (nauki rolnicze). Red. Duda G.). Wydawnictwo SGGW Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza dotycząca właściwości surowców pochodzenia zwierzęcego jako surowców przetwórczych Wiedza w zakresie technologii wykorzystywanych w przetwórstwie, przechowywaniu żywności pochodzenia zwierzęcego Wiedza w zakresie podstawowych przepisów prawnych dotyczących żywności pochodzenia zwierzęcego Umiejętność doboru dodatków funkcjonalnych oraz parametrów technicznych i technologicznych w przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego Umiejętność analizowania zachowania rynku żywnościowego od strony konsumentów jak i producentów Rozumie potrzebę przekazywania społeczełstwu wiedzy nt. jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

Efekty W1, W2, W3, U1 zaliczenie części wykładowej przedmiotu: obecność na wykładach i aktywność w dyskusji dydaktycznej 10%, zaliczenie pisemne w formie testu 90%) zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego.

Efekty U2, K1, K2 zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu: obecność na ćwiczeniach wykładach i aktywność w dyskusji dydaktycznej 10%, prezentacja multimedialna przygotowana na podstawie literatury fachowej 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dasiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Dasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.