Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zioła i podstawy fitoterapii-SPEC:Poradnictwo dietetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB6SP27DI-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zioła i podstawy fitoterapii-SPEC:Poradnictwo dietetyczne
Jednostka: Kierunek-Dietetyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania ziół i przypraw, zawierających specyficzne substancje czynne w fitoterapii jako środki terapeutyczne.

Pełny opis:

Wykład (20 h wykładowych oraz 10 h poświęconych na osiągnięcie zdefiniowanych efektów) ma za zadanie zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami:

1. Biologicznie aktywne substancje występujące w ziołach.

2. Surowce zielarskie i formy ich stosowania.

3. Sposoby pozyskiwania ekstraktów oraz olejków eterycznych z ziół. Utrwalanie ziół i przypraw.

4. Działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające ziół, ekstraktów oraz olejków.

5. Zioła w kuchni.

6. Zioła w lecznictwie.

Literatura:

Literatura w języku polskim:

1. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.: Fitoterapia i leki roślinne. PZWL, 2014

2. Praca zbiorowa pod red. Z. E. Sikorskiego: Chemia żywności. Tom 1, 2, 3. Wyd. Naukowo-Techniczne, 2007

3. Kabyl J.: Rośliny aromatyczne i przyprawowe. PWRiL, 1985

4. Góra J., Lis A.: Najcenniejsze olejki eteryczne. Wyd. Politechniki Łódzkiej 2012

5. Karwowska K., Przybył J.: Suszarnictwo i przetwórstwo ziół. Wyd. SGGW, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Student zna podstawowe substancje czynne występujące w ziołach i przyprawach (K_W03, K_W04).

W2. Student zna właściwości lecznicze wybranych ziół i przypraw oraz ich wpływ na organizm człowieka (K_W02, K_W03).

Umiejętności:

U1. Student potrafi wybrać odpowiedni sposób utrwalenia ziół i przypraw oraz wydobycia z nich substancji czynnych (K_U04).

U2. Student potrafi podać zastosowania wybranych ziół w fitoterapii (K_U01, K_U09).

Kompetencje:

K1. Student potrafi zorganizować wystąpienie na zadany temat pojedynczo i w grupie, z którą współpracuje (K_K01, K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego kolokwium wykładowego oraz przedstawienie opracowania na zadany temat. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną: 80% stanowią punkty uzyskane z kolokwium wykładowego oraz 20% - punkty z opracowania. Egzamin z przedmiotu w formie pytań otwartych/testu zawiera zagadnienia związane z treścią wykładów. Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów z przedmiotu otrzymuje ocenę 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5 i 91-100% - 5,0.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hać-Szymańczuk, Agnieszka Sulich
Prowadzący grup: Elżbieta Hać-Szymańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Hać-Szymańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hać-Szymańczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Hać-Szymańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)