Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości - księgowy w biznesie F1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB2NP19FA-L19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości - księgowy w biznesie F1
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o budowie i funkcjonowaniu systemu rachunkowości, zasadami bilansowego ujmowania majątku podmiotu, opisem procesów gospodarczych i ich ujęciem w systemie kont księgowych, zasadami ustalania wyniku finansowego oraz podstawowymi elementami sprawozdania finansowego.

Wykształcenie umiejętności tworzenia użytecznych informacji ekonomicznych o podmiocie gospodarczym oraz przygotowanie do samodzielnego wykorzystania wiedzy w praktyce zawodowej i jej dalszego doskonalenia.

Literatura:

1. Gmytrasiewicz M., Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin Warszawa 2011.

2. Chodoń M., Zasiewska K., Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne. I stopień certyfikacji zawodowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

3. Chodoń M., Zasiewska K., Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne. I stopień certyfikacji zawodowej., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

W1 - Student posiada wiedzę na temat metod finansowania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz rozumie znaczenie efektywnego finansowania organizacji, prowadzenia dokumentacji biznesowej, rachunkowości, sprawozdawczości i analiz danych finansowych, zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

U1 -Student posiada umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów finansowych w przedsiębiorstwie w sposób etyczny ( sumiennie i rzetelnie ) w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, w tym poprzez odpowiednią selekcję, dobór informacji oraz dokumentację podejmowania decyzji.

K1 - Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy.

K2 - Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy natury etycznej, w tym dylematy związane z wykonywanym zawodem oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny końcowej:

- aktywność na zajęciach - 20%,

- zaliczenie końcowe - 80%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chodoń
Prowadzący grup: Monika Chodoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.