Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entrepreneurship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB3SE09EC-Z19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entrepreneurship
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

LEARNING OUTCOMES:

understanding basic concepts in the area of entrepreneurship, understanding the role and importance of entrepreneurship for economic

development, developing personal creativity and entrepreneurial initiative, adopting of the key steps in the elaboration of business

idea,understanding the stages of the entrepreneurial process and the resources needed for the successful development of entrepreneurial

ventures.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

the student shall be able to understand mechanisms to open a company in Poland.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicolas Levi
Prowadzący grup: Nicolas Levi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

(tylko po angielsku) General lecture

Tryb prowadzenia:

(tylko po angielsku) Daily studies

Wymagania (lista przedmiotów):

(tylko po angielsku) Introduction to economics, introduction to management

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Theoretical and practical aspects of Entrepreneurship

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course introduces students to the theory of entrepreneurship and its practical implementation. It focuses on different stages related to the entrepreneurial process, including business model innovation, monetization, small business management as well as strategies that improve performance of new business ventures in the context of Poland. Students shall develop an understanding of successes, opportunities and risks of entrepreneurship. Students will also develop skills in written business communication and oral presentations that allow students to integrate entrepreneurship concepts and interact with business experts or financial advisors.

Literatura: (tylko po angielsku)

aaaa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicolas Levi
Prowadzący grup: Nicolas Levi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)