Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PDW1:Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB5NP11-PDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW1:Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w biznesie
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru

Pełny opis:

Zajęcia składają się z 12 bloków, opisujących po kolei (1) rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej, które mogą sprzyjać kryzysom, (2) typowe kryzysy występujące w gospodarkach półzamkniętych i otwartych, mające charakter lokalny; (3) wielkie kryzysy globalne z ostatnich 100 lat.

Poszczególne bloki to:

1. Kryzysy gospodarcze w historii

2. Wprowadzenie: jak działa gospodarka? - cz.1, gospodarka półzamknięta

3. Wprowadzenie: jak działa gospodarka? - cz.2, gospodarka otwarta - warsztaty

4. Wprowadzenie: jak działa gospodarka? - cz.3, gospodarka otwarta

5. Wprowadzenie: jak działa gospodarka? - cz.3, gospodarka otwarta - warsztaty

6. Kryzys walutowy: Meksyk 1994, Wielka Brytania 1993, Rosja 1998

7. Kryzys zadłużeniowy: Grecja 2009

8. Wielki Kryzys 1929-33 - cz.1 (jak budował się kryzys)

9. Wielki Kryzys 1929-33 - cz.2 (analiza ekonomiczna)

10. Globalny Kryzys Finansowy 2008 - cz.1 (jak budował się kryzys)

11. Globalny Kryzys Finansowy 2008 - cz.2 (analiza ekonomiczna)

12. Globalny Kryzys pandemiczny 2020-21 (?)

Literatura:

Begg D, Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Małecki W. i in., Kryzysy walutowe, PWN Warszawa 2001.

Orłowski W.M., Świat, który oszalał, Agora, Warszawa 2008.

Orłowski W.M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora, Warszawa 2011.

Orłowski W.M. , Świat, który zachorował, Agora, Warszawa 20020.

Stiglitz J., Globalizacja, PWN, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Słuchacz zna i rozumie źródła kryzysów, mechanizmy wywołujące kryzysy, przebieg kryzysów, reakcję polityki gospodarczej, konsekwencje kryzysów.

UMIEJĘTNOŚCI

Słuchacz potrafi zidentyfikować i wskazać procesy gospodarcze, które mogą prowadzić do kryzysów obecnie i w przyszłości.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Słuchacz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, krytycznej oceny zmian zachodzących w światowej gospodarce, oceny zachowań ludzi prowadzących do kryzysów.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy i zdolności do analizy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Zasada
Prowadzący grup: Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)