Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika przedsiębiorstwa - spec: Ekonomia przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB5NP12EC-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstwa - spec: Ekonomia przedsiębiorstwa
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową znajomość zagadnień z mikroekonomii, makroekonomii, podstaw finansów oraz finansów przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające do przedmiotu. Następnie omawiające zasadnicze kwestie wyboru przedmiotu działalności, formy prawnej, opodatkowania działalności a następnie majątku przedsiębiorstwa oraz sposobu prowadzenia działalności zagranicznej.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są:

1. Wprowadzenie do ekonomiki przedsiębiorstwa.

2. Rodzaje przrdsiębiorstw ze względu na wielkość i inne czynniki.

3. Zasadnicze cele działalności przedsiębiorstw.

4. Rodzje przedsiębiorstw.

5. Opodatkowanie przedsiębiorstw.

6. Komercyjne formy działalności przedsiębiorstw.

7. Zagraniczne formy działalności przedsiębiorstw.

8. Majątek w przedsiębiorstwie.

9. Analiza działalności przedsiębiorstwa.

10. sposoby wchodzenia na rynki zagraniczne.

Literatura:

Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1, WSiP, Warszawa 2014.

2. Dębski S., Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, WSiP, Warszawa 2004.

3. Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia. Część 1, WSiP, Warszawa 20014.

4. Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia. Część 2, WSiP, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

Test końcowy.

W zakresie umiejętności i kompetencji społecznych

Prace cząstkowe grupowe.

Prezentacje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stawicka
Prowadzący grup: Małgorzata Stawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Oleksiejuk
Prowadzący grup: Jacek Oleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Zasada
Prowadzący grup: Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)