Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB5SE01EC-Z19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Econometrics
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Michalski
Prowadzący grup: Grzegorz Michalski, Leszek Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

(tylko po angielsku) Econometrics


Tryb prowadzenia:

(tylko po angielsku) Lectures (4 meetings) and workshop (8 meetings)

Wymagania (lista przedmiotów):

(tylko po angielsku) Mathematical Statistics,

Mathematics in Social Sciences

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Multiple correlation coefficient (MCC); selection of explanatory variables based on MCC;

4 steps to build a linear econometric model;

(i) estimate structural parameters of the econometric model based on selected explanatory variables;

(ii) Determine a point forecast for the next period,

(iii) Assess the relative error of the ex ante forecast;

calculate the forecast error of as the standard deviation of the prediction derived from the econometric model,

(iv) Determine an interval forecast for the next period for a predefined

confidence level, usually 95%.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Initially we select a number of potential explanatory variables, say 5-10, and next using the method of multiple correlation coefficient, finally reduce the number of explanatory variables to 3-6. MCC should be as close to 1 as possible to make sure that the explanatory variables were chosen in the best possible way;

Several real life examples, including some from agriculture, illustrating MCC method;

Several detailed solutions showing step by step how to build linear econometric models by following 4 steps outlined above.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

R. L. Thomas, Using Statistics in Economics, McGraw-Hill (2005), chapters 8-9 and 12-13

Additional literature:

Marno Verbeek, A Guide to Modern Econometrics ,John Wiley, 2nd ed.(2004)

Uwagi: (tylko po angielsku)

Knowledge : EC-K6-W06

Student has advanced knowledge of the terminology and methodology of business research in specialties related to economics as well as of the principles of presenting the findings of that research in a synthetic form understandable for various groups of recipients.;

Skills : EC-K6-U04

Student can define and solve problems, use analytical methods and instruments to assess markets and enterprises, as well as interpret the results of these analyzes to solve business problems. He/she can undertake tasks related to their profession.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)